Konzorcijski partnerji v projektu Posodobitev gimnazijskih programov v splošnih gimnazijah

 • Gimnazija Ptuj
 • Dvojezična srednja šola Lendava, Gimnazija
 • Gimnazija Bežigrad
 • Gimnazija Brežice
 • Gimnazija Celje - Center
 • Erudio izobraževalni center, Erudio zasebna gimnazija
 • Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
 • Gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper/ Ginnasio Gian Rinaldo Carli Capodistria
 • Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje
 • Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše
 • Gimnazija Jesenice
 • Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana
 • Gimnazija Jurija Vege Idrija
 • Gimnazija in srednja šola Kočevje
 • Gimnazija Koper
 • Gimnazija Kranj
 • Gimnazija Ledina
 • Gimnazija Litija
 • Gimnazija Šiška
 • Gimnazija Moste
 • Gimnazija Murska Sobota
 • Gimnazija Poljane
 • Gimnazija Ormož
 • Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran
 • Gimnazija Novo mesto
 • Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija
 • Gimnazija Šentvid
 • Gimnazija Škofja Loka
 • Gimnazija Tolmin
 • Gimnazija Vič
 • Gimnazija Antonio Sema Piran/Ginnasio Antonio Sema Pirano
 • II. gimnazija Maribor
 • III. gimnazija Maribor
 • I. gimnazija v Celju
 • Prva gimnazija Maribor
 • Srednja šola Črnomelj, Gimnazija
 • Srednja šola Domžale, Gimnazija
 • Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, Gimnazija
 • Srednja šola Slovenska Bistrica, Gimnazija
 • Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Gimnazija in ekonomska šola
 • Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina, Gimnazija
 • Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana
 • Zavod Antona Martina Slomška, Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška
 • Škofijska gimnazija Vipava
 • Šolski center Celje, Gimnazija Lava
 • Šolski center Ljubljana, Gimnazija Antona Aškerca
 • Šolski center Slovenj Gradec, Gimnazija
 • Šolski center Postojna, Gimnazija
 • Šolski center Rogaška Slatina, Gimnazija
 • Gimnazija Nova Gorica
 • Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, Gimnazija
 • Šolski center Velenje, Gimnazija
 • Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik
 • Waldorfska šola Ljubljana, Gimnazija
 • Zavod sv. Frančiška Saleškega, Gimnazija Želimlje
 • Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija