Nagovor Melani Centrih

»Kdor ne gre naprej, gre nazaj.« (Goethe)

Projekt Posodobitev gimnazijskih programov je v šestih letih izvajanja na 56 slovenskih gimnazijah prinesel mnogo sprememb. Velikokrat sem opazila, da vsi, ki smo bili neposredno vpleteni v izvedbo sprememb, teh v vsakdanjem šolskem delu še opazili nismo.

Spremeniti ravnanja pomeni najprej spremeniti prepričanja, to pa je mogoče in tudi prav le postopno, počasi in načrtno. Na silo, z ukazom »od zgoraj« ne gre. V družbi, ki se kiti z demokratičnimi vrednotami, se po poti direktive niti poskusiti ne bi smelo.

Kako torej? Argumentirano, dialoško, pred vpeljavo s preskušanjem in preverjanjem na majhnih vzorcih povsod in za vse. S sprotnim ugotavljanjem in z odpravljanjem pomanjkljivosti in slabosti, nenehnim izboljševanjem izhodiščnih rešitev, predvsem pa z iskrenim in zavzetim sodelovanjem vseh, ki se s šolskimi novostmi soočajo. Vpeljevalci sprememb na ravni, višji od šole (ministrstvo za šolstvo, strokovne institucije, konzorciji idr.) bi se morali tega še bolj zavedati.

Verjamem, da smo skozi vsebino izdane elektronske publikacije prehodili pot, ki se ne bo končala.

Ker smo ugotovili, da želimo hoditi naprej.

Melani Centrih,
ravnateljica Gimnazije Ptuj in vodja Konzorcija splošnih gimnazij