Nagovor Gregorja Mohorčiča

Inovativna šola je šola, ki razume izzive prihodnosti in se zna odzivati nanje. Šola, ki ve, da so nujni pogoji za razvoj ne samo volja in znanje, ampak tudi povezovanje in sodelovanje. Navzven in navznoter, navzgor in navzdol, v vseh smereh in na vse načine. V šestih letih prepletenega in soodvisnega razvojnega sodelovanja Konzorcija splošnih gimnazij z Zavodom RS za šolstvo se je zlilo teoretično znanje zavodovih strokovnjakov z osmišljenimi izkušnjami šol v novo kakovost, ki je obogatila ene in druge.

mag. Gregor Mohorčič,
V.D. direktorja Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo
nekdanji direktor Zavoda RS za šolstvo