Izdelava slovenskih grbov v tehniki mozaika

Šola Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina
Avtor/-ji primera Elizabeta Bratina, Damjana Plešnar
Ime/Naslov dejavnosti Izdelava slovenskih grbov v tehniki mozaika
Vrsta dejavnosti OIV
Nosilni predmet/-i Likovna umetnost
Sodelujoči predmeti Italijanščina, glasba, informatika
Trajanje (število ur) 24 ur
Število ponovitev 1-krat (januar–februar 2014)
Ciljna skupina Dijaki 1. in 2. letnika gimnazije, učitelji, starši in drugi obiskovalci šolskih prostorov
Število vključenih dijakov 31 dijakov
Število sodelujočih učiteljev 2 učitelja
Zunanji sodelavci; institucije Pilonova galerija Ajdovščina, Šola mozaikov (Spilimbergo v Italiji)
Cilji dejavnosti/Učni cilji
 • Spoznati državne simbole (domoljubje in domovinska vzgoja kot vrednoti, ki naj ju pomaga negovati tudi šola; vzgajati v duhu narodne zavesti – za preživetje naroda nista pomembna le materialna blaginja in blagostanje, ki ga želimo zapustiti prihodnjim rodovom, za preživetje in obstoj nekega naroda je pomembno tudi kulturno ozračje, v katerem vzgajamo mlade z občutkom narodne zavesti, da so ponosni na svojo narodno identiteto, svoj jezik, svoje ozemlje, svoj prostor, v katerem živijo, svoje narodnostne pravice in simbole).
 • Spoznati tehnike mozaikov.
 • Spodbuditi dijake k aktivni vključitvi usvojene tehnike mozaikov v izdelavo slovenskih grbov za šolske učilnice.
 • Spodbuditi kreativnost in veselje do dela.
Kratek opis Dejavnosti smo izvedli v naslednjem zaporedju:
1. Ekskurzija in obisk šole mozaikov v Spilimbergu v Italiji.
2. Spoznavanje tehnike izdelave mozaikov.
3. Izdelava slovenskih grbov za šolske učilnice.
Evalvacija Z dijaki smo se pogovorili in primerjali izdelke, najbolj uspele smo razstavili. Odprtje razstave smo izvedli s kulturnim programom ob kulturnem prazniku. Dijake smo po zaključeni likovni delavnici, v kateri so izdelovali slovenske grbe v tehniki mozaika, v evalvacijski anketi vprašali, zakaj so se odločili za likovno delavnico (1.); ali so bila njihova pričakovanja uresničena, česa so se pri tem naučili (2.);  kaj jim je bilo še posebej všeč in bi pohvalili (3.); kaj jih je motilo in bi spremenili (4.). V anketi pa so imeli tudi možnost izraziti svoje pripombe, predloge in sugestije (5.).
Ugotovitve
 • Zakaj so se odločili za sodelovanje v likovni delavnici – izdelave slovenskih grbov v tehniki mozaika?
Nekateri dijaki so odgovorili, da je bila to najboljša izbira med ponujenimi možnostmi, da je bilo ustvarjanje mozaikov v prijetni družbi zanimivo in da radi ustvarjajo nove stvari ter jim taka mozaična tehnika pomeni nov način ustvarjanja. Mozaična umetnost je večini dijakov všeč, radi se preizkušajo v likovnem ustvarjanju, pomemben dejavnik pa je bila tudi dobra prijateljska družba. Gotovo igra svojo vlogo tudi ljubezen do umetnosti, nekateri dijaki pa so kot razlog omenili tudi, da niso mogli na smučanje in jim je zanimivo nekaj ustvarjati, še posebej, če jim je všeč likovna umetnost in se med ustvarjanjem sprostijo. Med razlogi so dijaki velikokrat navedli, da jim je likovno ustvarjanje všeč in da jim je umetnost pri srcu.
 • Česa so se naučili?
Dijaki so se naučili treh načinov izdelovanja mozaika. Svoje praktične izkušnje so podali z naslednjimi odgovori: “Če s prstom pritisneš na kamenček na srednje trdem lepilu, ta kar odleti.”; “Če se samo malo dotaknemo kamenčka z napol posušenim lepilom, se bo odlepil hitreje, kot če bi se dotikali kamenčka s svežim lepilom.” Dijaki so prišli do spoznanja, da so za izdelavo mozaika nujne potrpežljivost, ustvarjalnost in strpnost. Nekateri so v svojih odgovorih izpostavili, da so se med izdelavo mozaika naučili tehnike razbijanja in “fugiranja”  ploščic, v Spilimbergu pa so bili navdušeni nad prikazanimi načini izdelovanja mozaikov v različnih tehnikah in natančnostih. Posameznim dijakom se je v spomin najbolj vtisnila izkušnja, kako je treba previdno razbijati ploščice za mozaik, veseli pa so bili poslušanja glasbe med samim likovnim ustvarjanjem. Nekateri dijaki pa so poudarili, kako je lahko izdelava mozaika dobra vaja za potrpežljivost.  
 • Kaj jim je bilo še posebej všeč in bi pohvalili?
Dijaki so še posebej pohvalili ekskurzijo v šolo mozaikov v Spilimbergu. Prav tako so pohvalili idejo o mozaičnem ustvarjanju slovenskega grba. Udeleženim dijakom so odgovarjali fleksibilni dopoldanski urnik, sproščenost in druženje ob umetniškem ustvarjanju mozaikov, ustvarjalno vzdušje pri izdelavi mozaikov ob glasbeni spremljavi, prijaznost učiteljev ter možnost samostojnega dela. Zelo pohvalno se je o tem izrazil eden od dijakov, ki meni, da k lepim izdelkom pripomore tudi prijateljsko vzdušje.
 • Kaj jih je motilo in bi spremenili?
Nekateri dijaki bi si želeli več časa in več kamenčkov, raje bi delali v še manjših skupinah. Posamezni dijaki so označili kot težavo premajhno izbiro ploščic in bi si želeli pestrejše ponudbe tematik za mozaik. Ugotovitev nekaterih dijakov je bila, da je za izdelavo resnično kvalitetnega mozaika zmanjkalo časa.
 • Pripombe, predlogi, sugestije.
Dijaki so bili med izvedbo evalvacije z anketnim vprašalnikom že nestrpni, kdaj se bodo njihovi mozaični grbi končno pojavili v učilnicah, tako kot je bilo dogovorjeno. Časovno bi si želeli izvedbo med tednom in ne v soboto. Nekatere pripombe so ciljale tudi na ceno likovne delavnice in ustvarjanje po svoji želji, da bi imeli na razpolago več ploščic in morda tudi manj zahtevni tehniki – slikanje ali risanje. Prav tako bi si želeli ustvarjati že na strokovni ekskurziji v šolo mozaikov in tudi imeti prosto izbiro tematskega motiva za izdelavo mozaika. Z uporabo odpadnih materialov bi radi znižali ceno likovne delavnice, hkrati pa se z drugim njihovim predlogom večdnevne ekskurzije cena še dodatno dvigne. Vsekakor pa bi si želeli še več takih delavnic.
Dodana vrednost Opisani primer spada prvenstveno v posodobitveni sklop Koncept OIV – Uvedba državljanske vzgoje v okviru OIV oziroma Nadaljevanje z razvojem koncepta OIV. Vzporedno s tem pa gre tudi za razvijanje razvojno-raziskovalne vloge učiteljev in obliko sodelovalnega medpredmetnega poučevanja ob fleksibilni organizaciji učnega procesa, konkretno v našem primeru OIV.
Opisane posodobitvene dejavnosti so bile naravnane tako, da bi pri dijakih dosegli predvsem naslednje dodane vrednosti:  
 • poudarjeno narodno zavest (v skladu z letošnjo šolsko razvojno prioriteto domovinske pripadnosti);
 • strpnost do različnosti in drugih kultur (kar je zelo pomembno za okolje naših dijakov, kjer se v vsakdanjem življenju prepletajo mnoge različne kulture);
 • spodbujanje delovnih navad, natančnosti in vztrajnosti, holizma (sistematičnega celostnega pogleda na mozaik iz ravni posameznih mozaičnih delčkov).
Prenosljivost Opisani posodobitveni primer je bil namensko sestavljen v skladu z letošnjo šolsko razvojno prioriteto domovinske pripadnosti, vendar pa izkazuje ob ustrezni prilagodljivosti tudi potencial prenosljivosti:
 • sodelovanje s športom (uporaba izdelanih mozaičnih grbov kot navijaških rekvizitov);
 • sodelovanje s slovenščino in z glasbo (slovenska himna).
Nujni izvedbeni pogoji Ob ustreznih kadrovskih pogojih izvajalcev in preskrbljenih materialnih pogojih so za kakovostno izvedbo nujni tudi dovolj nadarjeni in zainteresirani dijaki za umetniško ustvarjanje v manj običajnih tehnikah.
GRADIVA Slovenski grbi v tehniki mozaika, razstavljeni v vseh šolskih prostorih, fotografije izdelkov (v prilogi).
Strokovna skupina Konzorcija splošnih gimnazij je opravila temeljni strokovni in jezikovni pregled objavljenih predstavitev primerov dobre prakse. Za vsebinsko in jezikovno ustreznost prilog strokovna skupina konzorcija ne odgovarja.