Filmski projekt

Šola Prva gimnazija Maribor
Avtor/-ji primera Blanka Pokeršnik
Ime/Naslov dejavnosti Filmski projekt
Vrsta dejavnosti Dejavnost za razvoj kompetenc
Nosilni predmet/-i Sociologija
Sodelujoči predmeti Psihologija, filozofija, slovenščina, angleščina
Trajanje (število ur) 8 ur
Število ponovitev 2 ponovitvi
Ciljna skupina Dijaki 2. letnika
Število vključenih dijakov Vsi dijaki 2. letnika (150 dijakov)
Število sodelujočih učiteljev 9 učiteljev
Zunanji sodelavci; institucije Slovenska kinoteka
Cilji dejavnosti/Učni cilji Film je predstavljal skupno osnovo in s tem tudi multiperspektivno tematsko izhodišče (revščina, sociološki esej, filmska kritika, stereotipizacija) za spodbujanje in razvijanje kritičnega mišljenja pri različnih predmetih,  pri čemer smo kot glavni način dela uporabili sodelovalno poučevanje.
Kratek opis Filmski projekt smo načrtovali na začetku šolskega leta, izdelali časovnico in vsebinske zadolžitve vključenih nosilcev dejavnosti in dijakov. Pred ogledom filma so se dijaki seznanili z zgodovino in estetiko filma, s filmskimi žanri in osnovnimi elementi filmskega jezika. Dobili so izročke z osnovnimi informacijami o filmskem mediju nasploh in o njegovi uporabi pri pouku. Sledil je voden ogled filma Darwinova nočna mora režiserja Huberta Sauperja. Po ogledu filma sta bila v okviru projekta izvedena predavanje o zgodovini filma in delavnica o pisanju filmske kritike/eseja. Sledila je obravnava filma pri vključenih predmetih. Obseg ur in časovna razporejenost se je prilagajala smiselni vsebinski navezavi na film in na učni načrt predmetov.
Evalvacija Evalvacijo smo izvajali sproti in ob koncu šolskega leta s pregledom dejavnosti ter evalvacijskim vprašalnikom. V skupini učiteljev, ki je pri projektu sodelovala, smo primerjali uporabnost filma kot povezovalnega elementa za razvijanje kompetence kritičnega mišljenja in odzive dijakov.
Ugotovitve Dijaki so novost (uvajanja teme s pomočjo filma) sprejeli zelo pozitivno.
Dodana vrednost Dodana vrednost je možnost poudarjenega razvijanja kompetence kritičnega mišljenja na skupnem mediju pri več predmetih hkrati. Film je lahko kot audiovizualni medij za dijake zelo zanimiv in nazoren, ponuja možnost  intelektualnega in čustvenega doživljanja,  ima tudi estetsko in vzgojno funkcijo.
Prenosljivost Prenosljivo na vse letnike, če se prilagodi tema.
Nujni izvedbeni pogoji Pomemben pogoj za izvedbo je, da si vsi dijaki ogledajo film, kar je lahko  logistično izredno zahtevno. Pojavijo se lahko tudi odpori do določenih filmskih žanrov (npr. dokumentarec).
Strokovna skupina Konzorcija splošnih gimnazij je opravila temeljni strokovni in jezikovni pregled objavljenih predstavitev primerov dobre prakse. Za vsebinsko in jezikovno ustreznost prilog strokovna skupina konzorcija ne odgovarja.