Medpredmetna ekskurzija v Vipavsko dolino in na Kras

Šola Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, Gimnazija
Avtor/-ji primera Franc Grlica
Ime/Naslov dejavnosti Medpredmetna ekskurzija v Vipavsko dolino in na Kras
Vrsta dejavnosti Medpredmetna ekskurzija
Nosilni predmet/-i Geografija
Sodelujoči predmeti Zgodovina, slovenščina
Trajanje (število ur) 6 ur
Število ponovitev V 2 oddelkih
Ciljna skupina Dijaki 3. letnika gimnazije
Število vključenih dijakov 58 dijakov
Število sodelujočih učiteljev 2 učitelja
Zunanji sodelavci; institucije Tehnologinja v Agroindu Vipava (vinogradništvo v Vipavski dolini), vodnica v Vipavskem Križu (arhitektura, zgodovina Vipavskega Križa, delo Janeza Svetokriškega), vodnica v Štanjelu (umetnost Lojzeta Spacala, avtohtona arhitektura na Krasu), strokovna delavka v LU Sežana (življenje in delo Srečka Kosovela), vodnik po jami Vilenici (nastajanje kraškega površja, vloga v turizmu), vodnik po Vojaškem muzeju Tabor (Slovenci kot vojaki v vojnah na slovenskem ozemlju in izven njega);
Agroind Vipava 1894, Frančiškanski samostan Kostanjevica, Ljudska univerza Sežana, Jamarsko društvo Sežana, Grad Štanjel, Galerija Lojzeta Spacala, Vojaški muzej Tabor Lokev
Cilji dejavnosti/Učni cilji
 • Ovrednotiti razvoj in strukturo gospodarstva ter ju primerjati z izrabo prostora.
 • Spoznati geografske in zgodovinske značilnosti ter literarno bogastvo Primorske.
 • Razširitev in poglobitev znanja iz regionalne geografije Slove­nije.
 • Navajanje na opazovanje in samostojno delo z literaturo ter vpeljevanje v samostojno vodenje ekskurzije.
Kratek opis Izvedba dejavnosti je razdeljena na tri dele.
1. Tehnična in strokovna priprava pred izvedbo ekskurzije, ki obsega:
 • razdelitev dijakov na skupine (geografija, zgodovina, slovenščina);
 • razdelitev naslovov za referate;
 • individualno izdelavo referatov na osnovi tiskanih in elektronskih medijev, njihovo ovrednotenje in ocenitev;
 • tehnično pripravo ekskurzije (naročilo avtobusov, naročilo kosil na ekskurziji, priprava spremljevalcev na spremstvo dijakov idr.);
 • pripravo dijakov na ekskurzijo (podrobna seznanitev s cilji ekskurzije, traso, dolžnostmi, obnašanjem ipd.).
2. Izvedba ekskurzije po naslednjem programu:
 • zbor v Ivančni Gorici na avtobusni postaji ob 6.45, odhod ob 7. uri;
 • sledi vožnja po avtocesti do Razdrtega, v Vipavo (ogled izvirov Vipave in kleti Vipava 1894),  Zemono (razgledišče), Ajdovščino, Vipavski Križ (nekdanje mesto, samostanska knjižnica, cerkev, Janez Svetokriški);
 • sledi vožnja iz Vipavske doline čez Vipavska Brda na Kras, do Štanjela (galerija in ogled značilne kraške arhitekture naselja), v Tomaj (Kosovelov grob), Sežano (Ko­sovelova spominska soba, kosilo),  Vilenico (ogled najstarejše turistične kraške jame v Evropi) in v Lokev (ogled vojaškega muzeja);
 • vrnitev po avtocesti do izhodišča ekskurzije, za izvedbo je izdelan natančnejši načrt;
 • prihod v Ivančno Gorico okrog 19.30.
Ekskurzijo vodijo s svojimi prispevki dijaki sami. Organizator še pred izvedbo pripravi načrt njihovih nastopov v avtobusu.
3. Poročila, analize.
Evalvacija Pregledali smo delovne liste in se z dijaki o ekskurziji pogovorili.
Ugotovitve Ekskurzija se je izkazala kot dobra oblika pridobivanja znanja ter krepitve socialnih kompetenc, podjetnosti in uporabe IKT. Predpogoj je seveda zelo dobra priprava vseh udeležencev. Dijakom je bil ta način dela všeč, predvsem da so se na ekskurzijo pripravili po temah, jih predstavljali sošolcem in poteku ekskurzije ves čas sledili z delovnim listom.
Dodana vrednost Izkustveno učenje, krepitev socialne kompetence in podjetnosti. Dodana vrednost je tudi spoznavanje geografije, zgodovine in literature na drugačen način.
Prenosljivost Metodo ekskurzije je možno uporabljati v vseh letnikih, pri čemer je treba upoštevati obstoječe (pred)znanje dijakov v posameznem letniku in ga nadgrajevati. Ekskurzija v 1. letniku ne more biti enaka tisti v 3. letniku.
Nujni izvedbeni pogoji Nujen pogoj je dobra priprava na ekskurzijo. Največje tveganje predstavljajo prometne razmere in vreme, zato ni dobro načrtovati preveč dejavnosti na prostem.
Strokovna skupina Konzorcija splošnih gimnazij je opravila temeljni strokovni in jezikovni pregled objavljenih predstavitev primerov dobre prakse. Za vsebinsko in jezikovno ustreznost prilog strokovna skupina konzorcija ne odgovarja.