Medpredmetna povezava športne vzgoje, biologije, fizike in angleščine

Šola Škofijska gimnazija Vipava
Avtor/-ji primera Suzana Kugonič
Ime/Naslov dejavnosti Medpredmetna povezava športne vzgoje, biologije, fizike in angleščine
Vrsta dejavnosti Medpredmetna povezava pri različnih predmetih (povezovanje ciljev, vsebin, oblik in metod dela, spretnosti, kompetenc idr.)
Nosilni predmet/-i Športna vzgoja
Sodelujoči predmeti Biologija, fizika, angleščina
Trajanje (število ur) 4 ure (za izvedbo), 2 uri (za pripravo pri športni vzgoji), čas za izdelovanje domačih nalog
Število ponovitev 3 ponovitve
Ciljna skupina Dijaki 3. letnika
Število vključenih dijakov 90 dijakov
Število sodelujočih učiteljev 6  učiteljev
Zunanji sodelavci; institucije Gimnazija Šiška (izposoja opreme)
Cilji dejavnosti/Učni cilji
  • Povečati sposobnost uporabe znanja in informacij.
  • Povečati sposobnost povezovanja znanj različnih področij.
  • Povečati sposobnost uporabe tehnologije.
  • Povečati sposobnost sodelovanja.
  • Povečati sposobnosti izdelave in izvedbe osebnega projekta.
  • Povečati uporabo angleščine (besedilo in simboli).
Kratek opis Medpredmetno povezavo smo izvedli v vseh oddelkih 3. letnika. Sestavljena je bila iz več faz - domače delo, predstavitev sošolcem in praktična dejavnost v šoli.
1. faza
Vsak dijak je doma pripravil predstavitev določenega vidika prehranjevanja, porabe energije, telesne aktivnosti in športa. Dijaki so izdelali tudi tabele glikemičnih indeksov za različna živila. Teme so pripravili učitelji športne vzgoje v sodelovanju z učitelji drugih predmetnih področij. Učitelji so si razdelili področja in bili drug drugemu na voljo za posvetovanje. Dijaki so tudi izdelali angleško-slovenski slovar za besedišče obravnavanega področja in  plakat. Naloge so dobili dober mesec pred izvedbo. Izbrali so jih sami v razredu in nato dobili navodila glede področja in oblike izdelka ter kriterije za končno oceno pri športni vzgoji. Pri pouku športne vzgoje so izvedli simulacijo praktične naloge. Takrat so tudi dijaki, ki so bili zadolženi za izraze v angleščini, prevedli in razložili pomen navodil na aparaturah, ki so bila v angleščini. Isti dan so bile izvedene tudi druge dejavnosti.
2. faza
Dijaki so predstavili svoje domače naloge v obliki kratkih predstavitev  v razredu. V prvem delu sta bila prisotna učitelja športne vzgoje in biologije.
3. faza
Pri športni vzgoji (blok ura) so se dijaki preizkusili v vzdržljivostnem teku. Fantje so opravili t. i. beep test, dekleta pa vzdržljivostno vadbo na enem od rekvizitov v fitnesu (kolo, tekalna steza, steper, eliptični trenažer). Spremljali so srčni utrip in porabo kalorij. Fantje so bili opremljeni z merilci srčnega utripa, ki so bili povezani z računalnikom v telovadnici, dekleta pa so v fitnesu delala v parih. Dekleta so izbrala aparaturo; eno od deklet v paru je nalogo opravljalo, drugo jo je usmerjalo in podatke zapisovalo, nato sta se zamenjali.
4. faza
V učilnici, kjer je bil zraven učitelja športne vzgoje prisoten tudi učitelj fizike, je sledila še predstavitev s področja fizike ter izračuni in risanje osebnih krivulj (fantje srčni utrip v odvisnosti od časa vadbe, dekleta pa srčni utrip in porabo kalorij v odvisnosti od časa). Izračune so dijaki pripravili na delovnih listih.
Dijaki, ki niso uspeli dokončati, so dobili možnost oddaje izdelkov do konca tedna.
Medpredmetna povezava je bila predstavljena na mednarodni izmenjavi v Newcastlu v angleškem jeziku. Predstavljali sta jo neposredni udeleženki medpredmetne  povezave.
Evalvacija Potek smo ovrednotili z vprašalnikom za dijake. Pri naslednjih urah športne vzgoje smo dijake nagradili še z oceno (po vnaprej dogovorjenih kriterijih, ki niso bili povezani z izmerjeno stopnjo vzdržljivosti).
Ugotovitve Dijaki so bili v večini zelo zadovoljni in si želijo podobnih medpredmetnih povezav tudi v prihodnje.
Dodana vrednost Povezava znanj iz športne vzgoje, biologije in fizike neposredno pri samih dijakih na osnovi lastne izkušnje napora.
Prenosljivost Za 3. letnik smo se odločili, ker imajo takrat dijaki že usvojeno predznanje, potrebno za izvedbo te medpredmetne povezave. Vse aktivnosti bi lahko izvedli tudi v drugih letnikih, vendar bi bila v nižjih letnikih potrebna daljša priprava s področij fizike in biologije. Najzahtevnejša bi bila izvedba v 1. letniku.
Nujni izvedbeni pogoji Usklajenost in sodelovanje učiteljev, primerna oprema in prostor (fitnes, telovadnica, merilci srčnega utripa z računalniškim programom). Urnik je bil prilagojen izvedbi (ena ura v tradicionalni učilnici s projektorjem za predstavitve; blok ura za praktične izvedbe v telovadnici oziroma fitnesu, ločeno za fante in dekleta ter ena ura za končne predstavitve s področja fizike - predstavitev definicij kilokalorije, moči, formule in enote; pretvarjanje in dokončanje delovnih listov ter risanje grafov). Največ časa sta zahtevala sama priprava in usklajevanje.
Strokovna skupina Konzorcija splošnih gimnazij je opravila temeljni strokovni in jezikovni pregled objavljenih predstavitev primerov dobre prakse. Za vsebinsko in jezikovno ustreznost prilog strokovna skupina konzorcija ne odgovarja.