Preprosto slastno – kulinarika v tujih jezikih

Šola Srednja šola Domžale
Avtor/-ji primera Miranda Kabaj Vončina
Ime/Naslov dejavnosti Preprosto slastno – kulinarika v tujih jezikih
Vrsta dejavnosti Timsko načrtovanje procesa pouka (znotraj predmetnega aktiva ali med aktivi)
Nosilni predmet/-i Italijanščina
Sodelujoči predmeti Italijanščina, angleščina, nemščina
Trajanje (število ur) 9 šolskih ur
Število ponovitev 1 ponovitev
Ciljna skupina Dijaki 2. letnika
Število vključenih dijakov 50 dijakov
Število sodelujočih učiteljev 7 učiteljev
Zunanji sodelavci; institucije Veleposlaništva držav Italije, Nemčije, Anglije, Španije in Rusije smo zaprosili za promocijski material.
Cilji dejavnosti/Učni cilji Predstavitev preprostih značilnih jedi posameznih držav v jeziku držav, iz katerih prihajajo.
Kratek opis Dijaki so v jezikih sodelujočih držav predstavili sestavine in postopek priprave značilnih jedi. Doma so jed pripravili in postopek priprave posneli z videokamero. Postopek so v sodelujočih jezikih tudi zapisali in pripravili plakat. Za predstavitev pripravljenih jedi so opremili stojnice in nanje povabili starše, kjer so jedi tudi ustno opisali in predstavili.
Evalvacija Evalvacija je bila izvedena z anketo med dijaki ter zapisi refleksije in ugotovitev sodelujočih učiteljev.
Ugotovitve Dijaki so bili zadovoljni in motivirani za delo. V izvedbo so vključili tudi starše. Učitelji so izpostavili skrbno načrtovanje in pripravo ter koordinacijo, ki jo je zahtevala izvedba.
Dodana vrednost Gre za večpredmetno, delno interdisciplinarno, vertikalno kurikularno povezavo, pri kateri sta skupna cilja in povezovalna elementa aktivno (avtentično) učenje in medkulturana zmožnost.
Prenosljivost Posodobitev je lahko prenosljiva v druge programe, predmete in letnike.
Nujni izvedbeni pogoji Posebnih pogojev ni. Potrebno opremo ima vsaka šola. Minimalno tveganje je pri pripravi jedi, vendar je vsa hrana toplotno obdelana.
Strokovna skupina Konzorcija splošnih gimnazij je opravila temeljni strokovni in jezikovni pregled objavljenih predstavitev primerov dobre prakse. Za vsebinsko in jezikovno ustreznost prilog strokovna skupina konzorcija ne odgovarja.