Antični dnevi

Šola Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija
Avtor/-ji primera Gregor Pavlič
Ime/Naslov dejavnosti Antični dnevi
Vrsta dejavnosti Projektni dan
Nosilni predmet/-i Latinščina, grščina, umetnost, zgodovina, filozofija
Sodelujoči predmeti Matematika, biologija, kemija, nemščina, vera in kultura
Trajanje (število ur) 3 dni - 6 do 7 ur na dan
Število ponovitev 5 ponovitev (vsako šolsko leto od leta 2009 dalje)  
Ciljna skupina Dijaki 1. letnika
Število vključenih dijakov 160 dijakov
Število sodelujočih učiteljev 20 učiteljev
Zunanji sodelavci; institucije Strokovnjaki in bivši dijaki ustreznih profilov
Cilji dejavnosti/Učni cilji Glavni cilj je dijakom predstaviti, da antika ni nekaj zastarelega, ampak temelj naše civilizacije in nas še danes lahko veliko nauči. Drugi cilj je povezava posameznih predmetov - povezovalno in holistično -  kot so na znanost gledali v antiki. Cilj je tudi poudarjanje ročnih spretnosti preko ustvarjalnih delavnic risanja fresk, izdelovanja nakita, dramske igre, izdelovanja maket, oblikovanja skulptur iz gline idr.
Kratek opis Projekt Antični dnevi traja tri dni. Prvi dan potekajo posebne učne ure, v katerih se prepletata dva predmeta. V razredu sta dva učitelja, ki s svojim predavanjem pokažeta na povezavo med tema predmetoma in opozorita dijake, da po navadi preveč razvrščajo svoje znanje.
Naslednji dan je v celoti posvečen ustvarjalnim delavnicam, ki jih je od 15 do 17. Dijaki si skupine izberejo sami in zato v njih aktivno sodelujejo. Cilj vsake skupine je izdelek, ki ga ob zaključku projekta predstavijo sošolcem in učiteljem. Po navadi se izkaže, da imajo dijaki presenetljive sposobnosti, ki se brez teh delavnic morda nikoli ne bi izrazile.
Zadnji dan je sestavljen iz predavanja na tematiko antike, na primer šola v stari Grčiji, uporabnost oziroma neuporabnost mrtvih jezikov (s poudarkom na prepoznavanju tujk in besed, ki jih vsakodnevno uporabljamo in izhajajo iz antike), in podobno. Sledi kviz, v katerem se pomerijo po trije predstavniki vsakega oddelka.
Zaključek projekta je predstavitev vseh delavnic za vse dijake 1. letnika ter učitelje. Poteka po prilagojenem urniku, tako da si dijaki ogledajo izdelke, dramo, poročne običaje in poslušajo govore ter koncert stare antične glasbe.
Projekt Antični dnevi je skupaj s projektom Učenje učenja  umeščen v 1. letnik, zato da poudarimo klasično usmeritev šole ter pokažemo soodvisnost in povezanost predmetov. V 2. letniku imamo podoben tridnevni projekt Socialni praktikum, v 3. letniku pa dva projekta, in sicer Teden poklicev in Državljanska kultura. V  4. letniku se izvaja projekt Retorika.
Evalvacija Vsako leto izvedemo zelo podrobno evalvacijo s posebnimi vprašalniki, na katere odgovorijo vsi dijaki.
Ugotovitve Doslej so bili dijaki s pripravo in z izvedbo projekta zelo zadovoljni.
Dodana vrednost Vrednost projekta je v preseganju imperializma strok. Dijakom želimo pokazati, kako so stroke oziroma znanosti med seboj prepletene in da včasih ni bilo delitev, kot jih poznamo danes.
Dijaki se izkažejo v ustvarjalnosti in pokažejo sposobnosti in veščine, za katere nekateri niti ne vedo, da jih imajo. Delajo v skupini, sodelujejo in si pomagajo ter s tem krepijo sodelovalne sposobnosti in prijateljstvo. To je zelo pomembno tudi za preseganje oddelčnih zaprtosti (nekateri dijaki včasih sprva težko sodelujejo z dijaki iz drugega oddelka) in za povezovanje šole kot celote. Dijaki tudi spoznajo, da antika ni nekaj izumrlega, ampak jo v resnici nosimo v sebi, če smo civilizirani, oziroma jo moramo nositi v sebi, če želimo biti civilizirani. Projekt je zelo koristen tudi za učitelje, v njem smo sodelovali že skoraj vsi učitelji na šoli.
Prenosljivost Projekt je na naši šoli lahko izvedljiv, ker smo klasična gimnazija. Z manjšimi prilagoditvami pa bi bil uspešen tudi na kateri koli drugi šoli.
Nujni izvedbeni pogoji Pomembni so dobro načrtovanje, ustrezni strokovnjaki za delavnice in veliko dobre volje.
Strokovna skupina Konzorcija splošnih gimnazij je opravila temeljni strokovni in jezikovni pregled objavljenih predstavitev primerov dobre prakse. Za vsebinsko in jezikovno ustreznost prilog strokovna skupina konzorcija ne odgovarja.