Medgeneracijski festival Mladost je srce

Šola Zavod Antona Martina Slomška, Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška
Avtor/-ji primera Andreja Šverc
Ime/Naslov dejavnosti Medgeneracijski festival Mladost je srce
Vrsta dejavnosti Projektni dan
Nosilni predmet/-i Vsi predmeti
Sodelujoči predmeti Glej zgoraj
Trajanje (število ur) 1 dan - 8 ur
Število ponovitev 4 ponovitve
Ciljna skupina Otroci, učenci, dijaki, starši, stari starši in drugi
Število vključenih dijakov 360 dijakov
Število sodelujočih učiteljev 40 učiteljev
Zunanji sodelavci; institucije Dr. Ranko Rajević, Jože Možina, Mateja Reš, Snježana Weber; Otroška gibalnica Hop Hop, Renovabis, Družina, Radio Ognjišče, Celjska Mohorjeva družba
Cilji dejavnosti/Učni cilji Povezovanje generacij v luči medgeneracijskega sodelovanja in vizije zavoda ter učenje in razvijanje različnih spretnosti in kompetenc (ustvarjalnost, kreativnost, sodelovanje, komunikacija).
Kratek opis Udeleženci so lahko izbirali med dopoldanskim predavanjem (za odrasle in mladostnike) ter aktivnimi uricami za najmlajše otroke ob igri in knjigi. Popoldne so izbirali med različnimi kreativnimi delavnicami, v katerih so sodelovale vse generacije, in se udeležili športnih iger, ki so bile prav tako namenjene vsem. Sledilo je druženje udeležencev in gostov.
V dopoldanskem delu sta bili na voljo dve strokovni predavanji in pogovor z osrednjima gostoma. Po kosilu so se zvrstile različne delavnice, ki so bile usmerjene izrazito medgeneracijsko (družabne igre za vse generacije, kuharske delavnice, pravljični kotiček, izdelovanje punčk iz cunj, glasbene delavnice, Orffove delavnice za najmlajše, pogovor s starostniki o njihovi mladosti ipd.). Športno srečanje je bilo prav tako namenjeno vsem generacijam, saj se v ekipnih športih med seboj pomerijo generacijsko mešane ekipe (starši, dijaki, učitelji, bivši dijaki). Zelo pomembno se nam zdi, da se povežemo tudi z lokalnim okoljem in privabimo ljudi vseh generacij, ki živijo v našem šolskem okolišu, prav tako pa je ta dan čas druženja in spoznavanja med dijaki, starši, starimi starši ter zaposlenimi in njihovimi družinami.
Evalvacija Uporabili smo evalvacijski vprašalnik za udeležence ter izvedli refleksijo z vodji posameznih delavnic in projekta.
Ugotovitve Projekt ponuja bogato izbiro delavnic, ki pa se jih v glavnem udeležijo dijaki. Manj je staršev in še manj zunanjih obiskovalcev. Zelo dobra udeležba je na dopoldanskih predavanjih, kjer je zaradi odmevnih gostov več zunanjih obiskovalcev. V programu projektnega dne želimo okrepiti element druženja vseh generacij in razširiti dejavnosti, v katere bodo vključene celotne družine. V prihodnje bi na željo dijakov želeli okrepiti tudi njihovo vlogo (voditelji delavnic in animatorji za posamezne dejavnosti).
Dodana vrednost
  • Vključenost vseh dijakov in učiteljev ter povezovanje z lokalnim okoljem.    
  • Raznolikost vsebin in vključevanje vseživljenjskega koncepta izobraževanja za vse generacije.
Prenosljivost Organizacijsko je projekt velik zalogaj, saj zahteva prostorske zmožnosti, samostojnost nosilcev posameznih delavnic, dobro koordinacijo s strani vodij in primerno stopnjo odgovornosti za pomočnike, tj. dijake pri vodenju delavnic. Dijaki morajo sodelovati tudi v fazi načrtovanja in prispevati svoje ideje za izvedbo, saj tako čutijo bistveno večjo soodgovornost.
Nujni izvedbeni pogoji Dobro oglaševanje prireditve in količinsko primeren izbor raznolikih delavnic, kjer so ljudje lahko dejavni in ustvarjalni in ne samo poslušalci govorov in pogovorov.
Strokovna skupina Konzorcija splošnih gimnazij je opravila temeljni strokovni in jezikovni pregled objavljenih predstavitev primerov dobre prakse. Za vsebinsko in jezikovno ustreznost prilog strokovna skupina konzorcija ne odgovarja.