Eko dan

Šola Prva gimnazija Maribor
Avtor/-ji primera Andreja Alatič Samec
Ime/Naslov dejavnosti Eko dan
Vrsta dejavnosti Projektni dan
Nosilni predmet/-i Biologija, kemija, fizika
Sodelujoči predmeti Matematika, slovenščina, nemščina, francoščina, latinščina, geografija, kemija, psihologija, sociologija, informatika, likovna umetnost
Trajanje (število ur) 1 dan – 7 ur
Število ponovitev Vsako šolsko leto
Ciljna skupina Dijaki vseh letnikov
Število vključenih dijakov Približno 800 dijakov
Število sodelujočih učiteljev Približno 30 učiteljev
Zunanji sodelavci; institucije -
Cilji dejavnosti/Učni cilji Ozaveščanje dijakov o skrbi za okolje ter spodbujanje medpredmetnih in enopredmetnih povezav s skupno temo.
Kratek opis Da se izognemo logističnim problemom, smo projektni dan izvedli v obliki pouka, vendar s poudarkom na okoljskih temah. Učitelji so dobili smernice za izvedbo projektnega dne na pedagoški seji, nato pa  so se po predmetnih aktivih dogovorili o vsebinah, ki jih bodo predstavili pri pouku. Nekateri aktivi so skupaj pripravili tudi učna gradiva za posamezne letnike. Dijaki so tako dobili priložnost, da  okoljsko problematiko spoznajo pri različnih predmetih z različnih vidikov.
Evalvacija Evalvacija je bila izvedena v aktivih in nato podana v pisni obliki vodjem projektnega dne.
Ugotovitve Dijakom je všeč spoznavanje, pri katerem vsak predmet prispeva svoj vidik in s tem svoj delček k razumevanju kompleksne teme, kakršna je na primer okoljska problematika. Učitelji menijo, da se tako približujejo kompleksnim učnim dosežkom.
Dodana vrednost Izvajanje projektnih dni je izredno težko načrtovati tako, da ne prihaja do logističnih zapletov.
Vsi dijaki so med svojim šolanjem deležni projektnih dni pri večini sodelujočih predmetov. Tema je vedno aktualna in se brez težav lahko uporabi vsako šolsko leto. Večina predmetnih aktivov skupaj pripravi materiale po letnikih in tako je tudi delo učiteljev razbremenjeno.
Prenosljivost Menimo, da je tak način projektnega dne popolnoma prenosljiv in bi ga bilo možno še nadgraditi z razstavami, s predavanji in predstavitvami izdelkov.
Nujni izvedbeni pogoji Pomembna je raznolikost ponudbe v različnih letnikih, da se dijaki po prvem letu takšnega projektnega dne ne naveličajo.
Strokovna skupina Konzorcija splošnih gimnazij je opravila temeljni strokovni in jezikovni pregled objavljenih predstavitev primerov dobre prakse. Za vsebinsko in jezikovno ustreznost prilog strokovna skupina konzorcija ne odgovarja.