Hrana in hranilne snovi

Šola Dvojezična srednja šola Lendava
Avtor/-ji primera Natalija Pavoševič Žoldoš
Ime/Naslov dejavnosti Hrana in hranilne snovi
Vrsta dejavnosti Projektni dan
Nosilni predmet/-i Kemija
Sodelujoči predmeti Biologija, nemščina, madžarščina, matematika, fizika, športna vzgoja, angleščina
Trajanje (število ur) 1 dan - 8 ur
Število ponovitev 4 ponovitve
Ciljna skupina Dijaki 3. letnika
Število vključenih dijakov 25 dijakov
Število sodelujočih učiteljev 9 učiteljev
Zunanji sodelavci; institucije -
Cilji dejavnosti/Učni cilji
  • Razvijanje naravoslovno matematične kompetence za razvoj kompleksnega in kritičnega mišljenja.
  • Zavedanje pomena naravoslovnega znanja in razumevanja z dogajanji v naravi in življenju.
Kratek opis Dijaki so najprej pri kemiji spoznali glavne hranilne snovi, pri biologiji pa njihovo presnovo. Sledil je eksperimentalni del, kjer so v različnih živilih dokazovali posamezno hranilno snov. Pri fiziki so določali kalorično vrednost jedi, pri matematiki pa računali kalorične vrednosti obrokov po posameznih starostnih obdobjih in spolu. Pri športni vzgoji so spoznavali, katera vrsta športa pokuri največ kalorij. Pri nemščini so spoznavali terminologijo in prehrambeno piramido, pri angleščini pa se pogovarjali o zdravem načinu prehranjevanja.
Evalvacija V obliki povratnih informacij na koncu projektnega dne ter vprašalnikov za dijake in učitelje.
Ugotovitve Dijaki so na projektnih dnevih radi dejavni, zato po navadi najbolje ocenijo praktični del, še posebej eksperimentalno delo. Znanje, ki ga na tak način pridobijo, lahko povežejo z življenjskimi primeri in ga tudi uporabijo.
Dodana vrednost Avtentični primeri in nova znanja, ki dijakom koristijo v vsakdanjem življenju.
Prenosljivost Posodobitev je popolnoma prenosljiva, drugačna mora biti le vsebina, kadar gre za druge letnike, oziroma zahtevnost, kadar gre za druge programe.
Nujni izvedbeni pogoji Dobro sodelovanje znotraj projektnega tima, fleksibilna organizacija pouka, dobra časovna razporeditev ter tehnični in prostorski pogoji.
Strokovna skupina Konzorcija splošnih gimnazij je opravila temeljni strokovni in jezikovni pregled objavljenih predstavitev primerov dobre prakse. Za vsebinsko in jezikovno ustreznost prilog strokovna skupina konzorcija ne odgovarja.