Novinarska dejavnost na šoli

Šola Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Avtor/-ji primera Tanja Bigec, Ludvik Rogan (digitalna podpora)
Ime/Naslov dejavnosti Novinarska dejavnost na šoli
Vrsta dejavnosti OIV
Nosilni predmet/-i Slovenščina, informatika
Sodelujoči predmeti -
Trajanje (število ur) 50 ur
Število ponovitev Redne mesečne oddaje in reportaže
Ciljna skupina Dijaki, lokalna skupnost
Število vključenih dijakov 25 dijakov
Število sodelujočih učiteljev 2 učitelja
Zunanji sodelavci; institucije Marko Wolf; lokalna televizijska postaja TV AS, lokalni Radio Maxi
Cilji dejavnosti/Učni cilji
  • Samostojno delo dijakov, delo v parih ali manjših skupinah.
  • Priprava prispevkov, člankov.
  • Opravljanje intervjujev.
  • Razvijanje retoričnih in komunikacijskih veščin, delo z besedili.
Kratek opis Člani krožka so dijaki različnih letnikov gimnazijskega programa in programa predšolska vzgoja. Pod mentorstvom obeh učiteljev pripravljajo mesečne okrogle mize z gosti, ustvarjajo televizijsko oddajo Aktualno na GFML, radijsko oddajo na Radiu Maxi ter pripravljajo prispevke za spletno stran in za šolski časopis. Z mentorjema se srečujejo na rednih sestankih, kjer predhodno skupaj načrtujejo, se dogovarjajo in usklajujejo dogajanje. Imajo možnost, da v sodelovanju z učiteljem medijskih komunikacij posnamejo, fotografirajo in montirajo prispevke.  Med sodelovanjem v novinarskem krožku se seznanijo z novinarskim delom, delom z urejevalnikom besedil, opremo za video snemanje in z montažo prispevkov. Prisotni so tudi pri dogajanju v lokalnem okolju in so tako posredno vključeni v razne dejavnosti in dogajanje na šoli.
Ključne kompetence Sporazumevanje v maternem jeziku, digitalna pismenost, samoiniciativnost in podjetnost, kulturna zavest in izražanje.
Evalvacija Merilo je gledanost in poslušanost prispevkov novinarskega krožka.
Ugotovitve
  • Mesečne oddaje Aktualno na GFML so postale na šoli redna dejavnost.
  • Mesečne oddaje so del redne dejavnosti TV AS.
  • Multimedijski portal Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer je prepoznaven.
Dodana vrednost Novinarska dejavnost na šoli je ena izmed dejavnosti OIV. Dijaki z delovanjem v novinarskem krožku pridobivajo kompetence, ki so v rednem delu pouka manj izražene in zastopane (npr. digitalna pismenost, kulturna zavest in izražanje, izražanje v maternem jeziku, samoiniciativnost). Hkrati pa se naučijo poročanja in nastopanja v javnosti. Seznanijo se z novinarskim delom, delom z urejevalnikom besedil, opremo za video snemanje in montažo. To je tudi oblika dela z nadarjenimi dijaki in aktivno preživljanje prostega časa.
Prenosljivost Delovanje novinarske dejavnosti je popolnoma prenosljivo, pomembno je le, da so na šoli mentorji, ki jih dejavnost zanima.
Nujni izvedbeni pogoji Nujni pogoj je interes dijakov za novinarsko delo in zanimanje za aktualne dogodke ter nastopanje v javnosti. Ovira so materialni pogoji in oprema za snemanje (fotoaparat, videokamera, računalnik, diktafon).
Strokovna skupina Konzorcija splošnih gimnazij je opravila temeljni strokovni in jezikovni pregled objavljenih predstavitev primerov dobre prakse. Za vsebinsko in jezikovno ustreznost prilog strokovna skupina konzorcija ne odgovarja.