Krepitev kompetence sporazumevanje v tujih jezikih

Šola Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, Gimnazija
Avtor/-ji primera Vesna Celarc
Ime/Naslov dejavnosti Krepitev kompetence sporazumevanje v tujih jezikih
Vrsta dejavnosti Fleksibilna organizacija pouka
Nosilni predmet/-i Kateri koli obvezni predmet
Sodelujoči predmeti Tuji jeziki (angleščina, nemščina, španščina, ruščina, francoščina)
Trajanje (število ur) 3 meseci (januar, februar, marec)
Število ponovitev 2 ponovitvi
Ciljna skupina
Število vključenih dijakov 120 dijakov
Število sodelujočih učiteljev 12 učiteljev
Zunanji sodelavci; institucije -
Cilji dejavnosti/Učni cilji Dijaki so v okviru ur timskega poučevanja krepili kompetenco sporazumevanja v tujih jezikih, s pomočjo učitelja tujega jezika pri rednih urah obveznih predmetov. Na ta način so spoznali pomembnost uporabe tujega jezika tudi v strokovnem smislu in kot pripomoček pri nadaljnjem študiju.
Kratek opis Pouku posameznih predmetov so se pridružili učitelji tujega jezika (angleščina, nemščina, španščina, francoščina, ruščina) in posebej pripravili uro, kjer so cilje nosilnega predmeta zasledovali tudi s pomočjo strokovnega teksta v tujem jeziku.
Evalvacija Pred izvajanjem dejavnosti in po njej smo izvedli anketo med dijaki, ki je pokazala odnos, znanje in veščine uporabe tujega jezika v gimnaziji. Anketa je bila statistično ovrednotena. Rezultati so pokazali statistično značilno razliko med začetnim in končnim stanjem.
Ugotovitve Rezultati so pokazali statistično značilno razliko med začetnim in končnim stanjem. Ugotovili smo, da z namensko krepitvijo določene kompetence, v našem primeru krepitev sporazumevanja v tujem jeziku, lahko dosežemo boljše rezultate pri dijakih. Pomembno pa je, da v določenem krajšem obdobju vsi na šoli krepimo isto kompetenco.
Dodana vrednost Ustreznost izražanja na posameznih predmetnih področjih v zvezi z uporabo strokovnega besedišča, povzetkov in sposobnostjo kritičnega mišljenja.
Prenosljivost To dejavnost je mogoče prenesti v vse programe in letnike, v višjih letnikih gimnazije tudi na višji zahtevnostni ravni.
Nujni izvedbeni pogoji Nujno je sprejeti pobudo za krepitev določene kompetence na šolski ravni, tako da v določenem obdobju vsi učitelji krepijo enako kompetenco. Prav tako je potrebna osnovna računalniška oprema (učilnica z računalnikom, s projektorjem in z zvočniki).
Strokovna skupina Konzorcija splošnih gimnazij je opravila temeljni strokovni in jezikovni pregled objavljenih predstavitev primerov dobre prakse. Za vsebinsko in jezikovno ustreznost prilog strokovna skupina konzorcija ne odgovarja.