Dramski festival

Šola Gimnazija Jesenice
Avtor/-ji primera Milena Gerbec
Ime/Naslov dejavnosti Dramski festival
Vrsta dejavnosti Fleksibilna organizacija pouka
Nosilni predmet/-i Slovenščina
Sodelujoči predmeti -
Trajanje (število ur) 6 ur
Število ponovitev 1 ponovitev
Ciljna skupina Dijaki vseh letnikov
Število vključenih dijakov 98 dijakov
Število sodelujočih učiteljev 10 učiteljev
Zunanji sodelavci; institucije Gledališki igralki Mojca Funkl in Irena Leskovšek; Gledališče Toneta Čufarja Jesenice
Cilji dejavnosti/Učni cilji Razvijanje ustvarjalnosti pri dijakih. Dijaki so sami izbrali literarno predlogo, režirali predstavo, poskrbeli za kulise in kostume ter odigrali predstavo.
Kratek opis (Nataša M.)
3 Dramski festival
Tretji dramski festival bil je živ. Letos spet in še bolj. Tokrat se je za sodelovanje odločilo kar pet oddelkov, kar je prispevalo k odločitvi, da festival organiziramo v dveh zaporednih večerih. Čarobna sta bila oba!
Prvi večer so se predstavili dijaki 4. a, 2. a in 2. b. Prvi so nas navduševali že v preteklih dveh letih in razvadili, da od njih lahko pričakujemo veliko. In pričakovanja so upravičili. Dijaki slednjih dveh razredov pa so bili novinci festivala. Čeprav neizkušeni, so se odlično odrezali, kar nam zagotavlja, da se za prihodnost festivala ne gre bati. Naslednji večer sta se predstavila dva razreda, in sicer  4. e prvič, dijake 3. a pa smo lahko na odru občudovali že lani. Aplavzi obojim so bili gromki. Zasluženo.
V zunaj tekmovalnem delu programa smo se nato predstavili še učitelji, tudi mi že tretjič. Učitelji na deskah gledališkega odra smo drugačni od tistih v razredu. Boljši? Slabši? Smešnejši? Manj suvereni? Vsekakor pa si upamo postaviti se na ogled. In nič nismo hudi, če se dijaki zabavajo (na naš račun). Tokrat skupaj z nami.
Vse predstave dijakov so si ogledali člani strokovne komisije, igralki Mojca Funkl in Irena Leskovšek, profesorica Knap in profesor Modrijan ter dijaka Primož Mirtič Dolenec in Andraž Mur. Po tehtnem in strokovno utemeljenem premisleku so nagrade podelili takole:
  •  za najboljšo predstavo: 4. a (Obisk)
  •  za naj... igralko: Iva Ramuš Cvetkovič (Obisk)
  •  za naj... igralca: Rok Poklukar (Obisk)
  • za naj... igralca/igralko v stranski vlogi: Domen Arne Jelovčan (Nepopolna zaroka) in Tina Gabrovec (Nepopolna zaroka)
  • za naj... avtorsko besedilo: Iva Ramuš Cvetkovič (Obisk)
  • za naj... sceno:  2. b (Nepopolna zaroka)
  • za naj... kostumografijo:  4. e (Sluga dveh gospodov)
  • za naj... gledališki list: 2. a (Cesarjeva nova oblačila)
  • za naj... koreografijo: 3. a (Sem to, kar sem) 
  • posebna nagrada za skupinsko igro: 3. a (Sem to, kar sem)
Nagrado za najboljšo igro po izboru gledalcev pa so podelili dijakom 3. a za igro Sem, kar sem.
Prav vsi dijaki pa so navdušili s svojo mladostno vnemo, z ustvarjalnostjo, dobro voljo in s korajžo. Čestitke gredo vsem skupaj in vsakemu posebej!
Hvala vsem, ki so omogočili in soustvarili dva krasna večera: Gledališču Toneta Čufarja za strokovno pomoč in prostor, ravnateljici za podporo, dijakinji Špeli za povezovanje programa, gospodu Mežiku za snemanje in montažo predstav, članom komisije. Hvala vsem gledalcem, ki so z ogledom predstav nagradili vse ustvarjalce in hvala vsem ustvarjalcem, ki so s predstavami nagradili vse gledalce. Nesporno pa gre največja zahvala profesorici Mariji Palovšnik, ki je in ostaja srce in duša dramskega festivala. Brez vseh zgoraj navedenih se čarobnost ne bi zgodila. Talija se smehlja …
Evalvacija Evalvacija je bila izvedena s pogovorom.
Ugotovitve Dijaki so bili navdušeni. Želijo si še več takšnih priložnosti. Tako lahko pokažejo svoje sposobnosti tudi izven tradicionalnega pouka. Postajajo bolj samozavestni in ustvarjalni.
Dodana vrednost Krepitev samozavesti dijakov, razvijanje ustvarjalnosti, sposobnosti sodelovanja in komuniciranja.
Prenosljivost Na dramskem festivalu vsako leto sodeluje več dijakov in oddelkov. To posodobitev lahko prenesemo v vse letnike, v vse programe, na vsa predmetna področja in učne situacije. Metoda igre vlog.
Nujni izvedbeni pogoji Za izvedbo je potreben čas (vaje izven pouka). Ob ustreznem načrtovanju, organizaciji in uporabi informacijsko komunikacijske tehnologije ni ovir.
Strokovna skupina Konzorcija splošnih gimnazij je opravila temeljni strokovni in jezikovni pregled objavljenih predstavitev primerov dobre prakse. Za vsebinsko in jezikovno ustreznost prilog strokovna skupina konzorcija ne odgovarja.