Teden vodnih aktivnosti

Šola GEPŠ, Gimnazija Piran
Avtor/-ji primera Ada Goljuf, Geraldina Gržinič
Ime/Naslov dejavnosti Teden vodnih aktivnosti
Vrsta dejavnosti Fleksibilna organizacija pouka
Nosilni predmet/-i Športna vzgoja
Sodelujoči predmeti Razredna ura, biologija, informatika
Trajanje (število ur) 35 šolskih ur
Število ponovitev 7 ponovitev
Ciljna skupina Dijaki 1. letnika
Število vključenih dijakov Vsi dijaki 1. letnika (7 x 60/70 dijakov)
Število sodelujočih učiteljev 9 učiteljev
Zunanji sodelavci; institucije Trenerji veslanja, jadranja in jadranja na deski, potapljači, kapitan ladje; CŠOD Breženka, RK Piran, Potapljaški center Sharky, Jadralni klub Pirat, Okolje Piran
Cilji dejavnosti/Učni cilji
  • Izboljšanje in dvig plavalne pismenosti pri dijakih.
  • Dijaki spoznavajo vodne in obvodne športe.
  • Dijaki uzavestijo svoje cilje in pričakovanja do sebe in nove šole.
  • Oblikovanje oddelčne  skupnosti (medsebojno spoznavanje in tkanje novih socialnih mrež).
Kratek opis Vodne aktivnosti, ki jih organiziramo v prvem tednu pouka, dijakom omogočajo lagodnejši prehod iz osnovne v srednjo šolo. Med seboj se lažje spoznajo in zbližajo v bolj sproščenem vzdušju.
Namen je dijakom približati vodne in obvodne športe, kar je zanje pomembno, saj živimo ob morju. Vsebinsko je največji poudarek na pravilni tehniki plavanja in prav to aktivnost imajo dijaki najmanj radi. Seznanijo se tudi z jadranjem v malih jadrnicah, jadranjem na deski, veslanjem v kanuju, odigrajo tekmo v vaterpolu in odbojki na pesku, seznanijo se z reševanjem iz vode in z različnimi igrami v vodi in ob vodi (štafetna igra, petelinji boj, balinanje s kamni idr.), potapljanjem na dah in potapljanjem s potapljaško opremo. V medpredmetni povezavi z biologijo pa spoznavajo domačo morsko floro in favno.
Zadnji dan je za dijake organizirana maratonska preizkušnja v plavanju, in sicer na razdalji 600 metrov, kar je za nekatere kar velik zalogaj. Vendar celotedensko delo vsem omogoči, da so za to preizkušnjo dovolj pripravljeni. Dijaki iz tehnike plavanja pridobijo tudi oceno, tehniko, v kateri bodo ocenjeni, pa izberejo sami. Na programu je tudi vožnja z barko, na kateri ob prigrizku podelimo nagrade najboljšim vzdržljivostnim plavalcem, skakalcem v vodo in odbojkarjem.
Evalvacija Dijaki po opravljenih aktivnostih izpolnijo evalvacijske vprašalnike.
Ugotovitve Odgovori dijakov izražajo navdušenje nad drugačnim začetkom šolskega leta in potrjujejo, da jim vodne aktivnosti olajšajo prehod v novo šolo. Ta oblika dela omogoča hitro in dobro spoznavanje novih sošolcev in učiteljev, zlasti razrednika.
Dodana vrednost Lažji prehod v srednjo šolo, dvig plavalne pismenosti (kljub temu da živimo ob morju, je plavalna pismenost slaba), boljša socialna interakcija v oddelčni skupnosti.
Prenosljivost Na šoli smo športnim aktivnostim, ki prevladujejo v tem tednu, dodali še naravoslovno eksperimentalno terensko delo in okrepili socialne interakcijske dejavnosti ter pripravili tridnevni naravoslovni tabor v Bohinju.
Nujni izvedbeni pogoji Ugodne vremenske razmere, ustrezna geografska lokacija (morje, jezero).
Strokovna skupina Konzorcija splošnih gimnazij je opravila temeljni strokovni in jezikovni pregled objavljenih predstavitev primerov dobre prakse. Za vsebinsko in jezikovno ustreznost prilog strokovna skupina konzorcija ne odgovarja.