Uporaba IKT

Šola Srednja šola Domžale
Avtor/-ji primera Mag. Primož Škofic
Ime/Naslov dejavnosti Uporaba IKT
Vrsta dejavnosti Postavitev, uporaba in delovanje v spletnih okoljih
Nosilni predmet/-i Angleščina (pouk v spletnem učnem okolju)
Sodelujoči predmeti Vsi predmeti (pouk v spletnem učnem okolju)
Trajanje (število ur) 10-15 ur (pouk v spletnem učnem okolju)
Število ponovitev Spletne učilnice so postale stalnica pri vseh predmetih.
Ciljna skupina Dijaki vseh letnikov
Število vključenih dijakov Vsi dijaki
Število sodelujočih učiteljev Večina učiteljev (pouk v spletnem učnem okolju)
Zunanji sodelavci; institucije Arnes, ki nam je omogočil gostovanje spletnih učilnic.
Cilji dejavnosti/Učni cilji Izboljšati kakovost pouka, izboljšati komunikacijo med dijaki in učitelji, povečati dostopnost učnih vsebin, materialov in vaj.
Kratek opis Delo v spletnih učnih okoljih omogoča učiteljem, da dijakom ponudijo boljši vpogled v predelano snov, jih z delom v spletnem okolju motivirajo in jim omogočijo delo takrat, ko jim ustreza.
Evalvacija Spletne učilnice so najprej uvedli samo zainteresirani učitelji, kmalu pa so jih začeli uporabljati vsi učitelji. Deloma zato, ker so videli njihove prednosti pri učiteljih, ki so jih že uporabljali, in deloma zato, ker so spletne učilnice pričakovali od njih dijaki. Pri posameznih predmetih oziroma dejavnostih so učitelji sami izvajali ankete med dijaki.
Ugotovitve Uporaba spletnih učilnic je bila tako pri učiteljih kot pri dijakih dobro sprejeta. Omogoča dobro sodelovanje ter dostop do materialov in vaj ob vsakem času in deluje motivacijsko, če ni v uporabi prepogosto. Slabost pa je, da tako dijake kot učitelje sili v delo tudi takrat, ko bi morali počivati.
Dodana vrednost Zraven tega, da so dijaki in učitelji dobili spletno mesto za srečevanje, je drugačna narava spletnih okolij učitelje pripravila tudi do prenove načinov dela v drugačnem mediju. Za dijake pa ne pomeni samo spremembe delovnega okolja, ampak tudi motivacijski element in delo tam, kjer tako ali tako preživijo veliko svojega prostega časa.
Prenosljivost Dejavnost je popolnoma prenosljiva na raven šole in se pri nas tako tudi uporablja.
Nujni izvedbeni pogoji Za uvedbo spletnih učilnic mora biti šola primerno tehnično opremljena, še posebej, če želijo učitelji v spletnem učnem okolju delati z dijaki tudi pri pouku. Zelo pomembno je, da imajo učitelji, ki si dela z IKT ne želijo ali se ga celo bojijo, primerno sočutno pomoč, treba pa je poskrbeti tudi za izobraževanje celotnega učiteljskega zbora.
Strokovna skupina Konzorcija splošnih gimnazij je opravila temeljni strokovni in jezikovni pregled objavljenih predstavitev primerov dobre prakse. Za vsebinsko in jezikovno ustreznost prilog strokovna skupina konzorcija ne odgovarja.