Besedilne vrste z vključenim preizkušanjem e-gradiv in e-storitev ter kompetence učenje učenja

Šola Šolski center Postojna, Srednja šola, Gimnazija
Avtor/-ji primera Mateja Rebec Hreščak
Ime/Naslov dejavnosti Besedilne vrste z vključenim preizkušanjem e-gradiv in e-storitev ter kompetence učenje učenja
Vrsta dejavnosti Uporaba e-učbenikov in e-gradiv
Nosilni predmet/-i Slovenščina
Sodelujoči predmeti Informatika
Trajanje (število ur) 20 ur
Število ponovitev Na predstavljen način v celoti prvič, sicer pa že večkrat.
Ciljna skupina Dijaki katerega koli letnika
Število vključenih dijakov 25 dijakov
Število sodelujočih učiteljev 2 učitelja
Zunanji sodelavci; institucije -
Cilji dejavnosti/Učni cilji Sporazumevanje v maternem jeziku, razvijanje kulturne in medkulturne zmožnosti, razvijanje socialne zmožnosti, razvijanje estetske zmožnosti, razvijanje digitalne zmožnosti, razvijanje zmožnosti učenje učenja, razvijanje kritičnosti, razvijanje ustvarjalnosti, razvijanje podjetnosti (v prilogi).
Kratek opis Dejavnost je potekala pri pouku slovenščine (v prilogi).
Evalvacija Z anketiranjem dijakov; refleksija dijakov ob vprašanjih.
Ugotovitve Bolj zanimiv pouk slovenščine. Dijaki menijo, da so bili bolj aktivni in so si več zapomnili. Kot prednost navajajo tudi spoznavanje maturitetnih standardov.
Dodana vrednost Vključevanje IKT, razvijanje kompetence učenje učenja, bolj dinamične ure slovenščine, več usvojenega znanja ipd.
Prenosljivost Z ustrezno prilagoditvijo je mogoč prenos v ostale letnike, predmete in programe.
Nujni izvedbeni pogoji Običajni pogoji za pouk, opremljenost za uporabo IKT (tablični računalniki).
Strokovna skupina Konzorcija splošnih gimnazij je opravila temeljni strokovni in jezikovni pregled objavljenih predstavitev primerov dobre prakse. Za vsebinsko in jezikovno ustreznost prilog strokovna skupina konzorcija ne odgovarja.