Predstavitev razrednih dejavnosti v šolskem letu

Šola Gimnazija Murska Sobota
Avtor/-ji primera Simona Varga
Ime/Naslov dejavnosti Predstavitev razrednih dejavnosti v šolskem letu
Vrsta dejavnosti Uporaba računalniških programov
Nosilni predmet/-i Razredna ura
Sodelujoči predmeti Informatika, slovenščina, tuji jeziki, umetnost, glasba
Trajanje (število ur) 3 ure
Število ponovitev 2 ponovitvi
Ciljna skupina
Število vključenih dijakov 400 dijakov
Število sodelujočih učiteljev 20 učiteljev
Zunanji sodelavci; institucije -
Cilji dejavnosti/Učni cilji Cilj je bil evalvacija razrednih dejavnosti v tekočem šolskem letu pri posameznih oddelkih.
Kratek opis Dijaki so ob razrednikovih navodilih zbrali avdio in video gradivo ter pripravili triminutni predstavitveni film.
Evalvacija Prispevki posameznih oddelkov so bili ovrednoteni pri razredni uri, na pedagoški konferenci in po predstavitvi skupnega filma na zaključni šolski prireditvi.
Ugotovitve
 • Dijaki so bili ob pomoči razrednikov dejavno vključeni v izdelavo svojega predstavitvenega filma.
 • Obveščenost o različnih dejavnostih v šoli se je izboljšala.
 • Izboljšala se je komunikacija med razrednikom in dijaki.
 • Gre za dober primer timskega dela.
Dodana vrednost
 • Dejavni so bili vsi v oddelku.
 • Gre za prenos idej in tekmovanje med oddelki za najboljšo predstavitev.
 • Potekala je dejavna komunikacija med dijaki in razrednikom.
 • Motiviranost sodelujočih je bila večja.
Prenosljivost Posodobitev je prenosljiva na dijake različnih starosti s prilagoditvijo zahtevnosti glede na predznanje uporabe IKT.
Nujni izvedbeni pogoji
 • Motiviranost razrednika in dijakov za sodelovanje.
 • Ustrezna oprema IKT.
 • Sprotno spremljanje in dokumentiranje dejavnosti v razredu in na šoli.
Strokovna skupina Konzorcija splošnih gimnazij je opravila temeljni strokovni in jezikovni pregled objavljenih predstavitev primerov dobre prakse. Za vsebinsko in jezikovno ustreznost prilog strokovna skupina konzorcija ne odgovarja.